mandag 22. november 2010

Kunstnarsjel

Eg veit det er mange kunstnarsjeler der ute
Som lengtar etter å skape, verte inspirert, inspirere andre
Lengtar etter merksemd, ikkje for å verte populær, men for å nå ut
Eg veit det er mange som gir opp før dei har starta
Som treng nokon som ser, oppmuntrar, oppfordrer
Som drøymer om ei indre drivkraft, ikkje ytreI nokre samanhengar vert det sett ned på om ein vågar å vere frimodig, stikke seg litt fram
Du skal ikkje tru du er noko, mange andre kan gjere det som du gjer
(Og så? Skulle ditt bidrag vere mindre verdt av den grunn?)
Ingen seier det direkte, men manglande stadfesting seier også noko
Men du veit innerst inne at du har noko å kome med

Mange finn publikum, når ut, på internett

Kunstnarsjel,
det er supert å blogge, det gir så mykje til mange at du deler
Men ikkje la det ta over
dersom det eigentleg er noko anna du lengtar etter
Det verkelege, handfaste, nære møtet med menneske
der ein ser og merkar om det ein deler 
vert teke imot
Våg å vere frimodig
Men finn den indre drivkrafta du treng
Den finst i kjensla av brikker som dett på plass når du brukar ditt talent
Når lysta til å ta fatt er nok
Er du som meg, så set deg eit mål
Stort nok, lite nok til å kunne realiserast
Og våg samtidig å drøyme 
så stort du vilsøndag 14. november 2010

Vær frimodig! 3

Fork 11, 1-6. Du vet ikke hva som vil lykkes


"Kast ditt brød på vannet,

lenge etter kan du finne det igjen.

Del det du har, med sju eller åtte;

for du vet ikke hvilke ulykker

som kan hende på jorden.

Når skyene blir fulle av regn,

øser de det ut over jorden.

Faller et tre, mot sør eller nord,

blir det liggende der det falt.

Den som akter på vinden, får ikke så,

den som kikker på skyene, får ikke høste.

Likeså lite som du vet

i hvilken retning vinden blåser,

eller hvordan knoklene dannes

hos fosteret i mors liv,

likeså lite kan du vite

hvordan Gud som skaper alt, gjør sitt verk.

Så din sæd om morgenen,

og la ikke hånden hvile mot kveld.

Du vet jo ikke hva som vil lykkes,

enten det ene eller det andre,

eller om begge deler er like gode."Så vær frimodig! Del dine tankar, våg å gi av det du har fått, enten det er kunstneriske evner, pengar/materielle ting, ord og tankar.... fyll inn det som passar:-)
Eit fint mål for veka som kjem?