Forsking

På arbeid er eg del av eit forskningsprogram i HVL (Høgskulen på Vestlandet) som heiter K-Ped. Eg har fokus særleg på song i skulen, men også andre område som songundervisning, vurdering av utøvande verksemd, songteknikk, og komponering med barn.

Her finn du meir info om programmet:
http://kulturped.no/no/heim/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kva tenkjer du om dette?