Om singing & living

Singing and living er meg, Gunhild Aadland Rolfsnes.

Eg er songar - og tek på meg små og større solooppdrag, eller samarbeider med andre musikararar i ulike konsertprosjekt.

Eg er pianist - og tek på meg oppdrag som akkompagnatør i ulike rytmiske sjangrar, for kor, solistar og i forsamlingar.

Eg er kordirigent - og tek på meg å halde seminar for kor, workshops i improvisasjon og stemmebruk.

Eg er lærar, og arbeider som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Stord, på ei fantastisk musikkutdanning, i eit dyktig og inspirerande kollegium. Eg underviser i song, kordireksjon, musikkteori, høyrelære, arrangering, komponering, samspel, musikkdidaktikk (læra om undervisning), i tillegg til at eg er med i forskningsprosjekt (dette kan du lese meir om på prosjektsidene).

Eg prøver å vere jordnær og halde livets perspektiv over det eg gjer, utan at det går på bekostning av kvalitet og profesjonalitet.

Iblant bloggar eg- her kjem  "Singing and living" til uttrykk. Tankar rundt det eg driv med - og livet. Vi er alle heile menneske.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kva tenkjer du om dette?