søndag 28. oktober 2012

Ustille

Stille her inne
men ikkje i livet
Der er det levande
ustille.
Eg syng
framleis!

torsdag 2. februar 2012

How it feels to be free- Nina SimoneI wish I knew how it would feel to be free
I wish I could break all the chains holding me
I wish I could say all the things that I should say
say 'em loud, say 'em clear
for the whole round world to hear.

I wish I could share all the love that's in my heart
remove all the bars that keep us apart
I wish you could know what it means to be me
Then you'd see and agree
that every man should be free.

I wish I could give all I'm longing to give
I wish I could live like I'm longing to live
I wish that I could do all the things that I can do
though I'm way overdue I'd be starting anew.

Well I wish I could be like a bird in the sky
how sweet it would be if I found I could fly
Oh I'd soar to the sun and look down at the sea
and I'd sing cos I'd know that
and I'd sing cos I'd know that
and I'd sing cos I'd know that
I'd know how it feels to be free
I'd know how it feels to be free
I'd know how it feels to be free

Billy Taylor/Dick Dallas


 

tirsdag 10. januar 2012

Tid for kor!

Eg lurer ofte på kva folk tenkjer når eg seier eg driv med kor.
At eg dirigerer kor.
Er det å vere korinteressert framleis å bli putta i ein musikalsk bås?
Noko som utelukker meg frå annan musikalsk utfalding?
Er det sært å drive med kor i dag?
For meg personleg er dette berre ein liten del av min musikalske interesse og mitt potensial.
Og eg er så glad for at eg kan engasjere meg fullt og heilt i så mykje forskjellig, både når det gjeld stilartar, ensembler og formidlingsarenaer.
Det er noko med kordireksjon som eg elskar.
Ikkje nødvendigvis organisering av koret og innøving av stemmer.
Også planlegging av konsertar og stadig repetisjon kan eg til tider kjenne vert ei tung oppgåve.
Men musikken i augneblinken.
Når alt er innøvd og vi kan fokusere kun på musikken.
Det å la musikken fylle hjartet og strømme ut i armar, vidare inn i eit kor som syng med èi stemme.
Då kjenner eg LIV!

Denne våren er det mellom anna John Rutters Requiem som står på programmet for Stordkoret.
Eg skal dirigere kor og orkester, om vi kjem i havn med å skaffe alle musikarar.
Høyr igjennom dette og bli inspirert!
(Gjerne bli inspirert til å bli med, særleg om du er sopran:-))
Alvorleg om døden, med lys tone, og HÅP. Ikkje minst.
Kven treng ikkje det?